Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge 2018-04-17T07:11:59+00:00

Regjeringen løfter eksportsatsingen Merkevaren Norge

I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilger Regjeringen 50 millioner til satsingen på Merkevaren Norge. Pengene skal gå til å etablere et globalt vekstprogram, styrke Invest in Norway-programmet, styrke næringsklyngene, helhetlig profilering av grønne løsninger, og til profilering av hav-nasjonen Norge.

– Norsk næringsliv er pioner på bruk av ny teknologi for å utvikle bærekraftige løsninger, og nå får vi muligheten til å synliggjøre norske, grønne løsninger ute i verden, sier Cathrine Pia Lund, Direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Budsjettet følger opp den nylig fremlagte Eksportstrategien. – Regjeringen styrker Norges satsing på eksport og internasjonalisering gjennom det foreslåtte budsjettet, og gir klare føringer for å synliggjøre satsingsområder der Norge er i verdensklasse, sier Lund.

Arbeidet er i gang

Arbeidet med eksportsatsingen Merkevaren Norge er allerede godt i gang. Blant annet samarbeider Innovasjon Norge med næringslivet og industrien om å utvikle en digital matching-tjeneste som skal koble norske, grønne løsninger med internasjonale muligheter.
– Vi må gjøre det enkelt å velge norske, bærekraftige løsninger. Regjeringens eksportsatsing gir blant annet muligheten til å lage et digitalt utstillingsvindu for å vise frem områder Norge har fortrinn, sier Lund.

Den nye eksportsatsingen kommer i tillegg til reiselivsprofileringsoppdraget, Visit Norway, som allerede ligger hos Innovasjon Norge. Regjeringen viderefører satsingen på 231,5 millioner kroner i 2018, som går til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.

Oversikt over eksportsatsingen i budsjettforslaget:
• Opprette globalt vekstprogram: 10 millioner
• Styrke Invest in Norway: 10 millioner
• Styrke profil som ledende havnasjon: 10 millioner
• Helhetlig profilering av norske grønne løsninger: 10 millioner
• Styrke næringsklyngene: 10 millioner

Kontakt for mer informasjon

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/merkevarennorge/

BECOME A MEMBER

Are you interested in becoming a member of the vibrant Norwegian-Estonian business community? Are you looking for contacts, ideas and help for developing your company? What about learning from the best practices and experiences of our CEO and board members to take your organization to the next level? Ready to expand your network? Join NECC today and the power of membership will work for you.

BECOME A MEMBER

OUR CORPORATE MEMBERS

ABOUT US

Established in 2007, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce (NECC, in Norwegian: Norsk-Estisk Handelskammer, in Estonian: Norra-Eesti Kaubanduskoda) is a non-profit membership based business association for companies with Norwegian-Estonian share capital, management or co-operation. We facilitate professional networking, seminars of interests, provide relevant information regarding both Estonia and Norway and promote Norwegian companies, competence and business values.

FOLLOW US

Join our newsletter and be the first to find out all the important news.
JOIN NOW