Et budsjett for økt risikokapital til næringslivet 2019-11-04T12:58:47+00:00

Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge.ESBEN JOHANSEN

Et budsjett for økt risikokapital til næringslivet

7.10.2019

– Dette er et godt budsjett for videre utvikling og nødvendig omstilling av norsk næringsliv. Budsjettforslaget gir oss økte muligheter til å bidra med risikokapital til norske vekstbedrifter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Samlet sett er endringene små. Med fire milliarder i lånerammer og fire milliarder i tilskuddsrammer er vi godt rustet til å fortsette det gode arbeidet for flere gode grundere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i hele landet, sier Haugli.

Dreining i tråd med regionreformen

Innovasjon Norge får oppdrag fra åtte departementer. Fylkeskommunene får nå et utvidet ansvar for næringsutvikling. Innovasjon Norge ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet med våre fylkeskommunale oppdragsgivere.

Nærings- og fiskeridepartementet er Innovasjon Norges største eier og oppdragsgiver, og velger å prioritere seks områder for neste år:

  • Aktiviteter med størst mulig effekt for næringslivet
  • Arbeid med å forbedre dokumentasjonen av måloppnåelse
  • Effektivisering og digitalisering av tjenestetilbudet
  • Utnyttelse av økt låneramme og større fleksibilitet for landsdekkende innovasjonslån
  • Oppfølging av revidert klyngeprogram
  • Bidrag til arbeidet med virkemiddelgjennomgangen

Read more


Source: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2019/dette-mener-innovasjon-norge-om-statsbudsjettet-for-2020/

BECOME A MEMBER

Are you interested in becoming a member of the vibrant Norwegian-Estonian business community? Are you looking for contacts, ideas and help for developing your company? What about learning from the best practices and experiences of our CEO and board members to take your organization to the next level? Ready to expand your network? Join NECC today and the power of membership will work for you.

BECOME A MEMBER

OUR CORPORATE MEMBERS

ABOUT US

Established in 2007, Norwegian-Estonian Chamber of Commerce (NECC, in Norwegian: Norsk-Estisk Handelskammer, in Estonian: Norra-Eesti Kaubanduskoda) is a non-profit membership based business association for companies with Norwegian-Estonian share capital, management or co-operation. We facilitate professional networking, seminars of interests, provide relevant information regarding both Estonia and Norway and promote Norwegian companies, competence and business values.

FOLLOW US

Join our newsletter and be the first to find out all the important news.
JOIN NOW